Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 27-31 Ngày ban hành:24-5-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4-5-2023 Quyết định 22/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2
5-5-2023 Quyết định 23/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 18
9-5-2023 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 41
5-5-2023 Quyết định 190/QĐ-UBND, Phê duyệt danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 53
11-5-2023 Quyết định 204/QĐ-UBND, V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi 72
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: