Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 24-26 Ngày ban hành:11-5-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
31-3-2023 Quyết định 106/QĐ-UBND Về tổ chức Cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum 3
3-4-2023 Quyết định 108/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 12
3-4-2023 Quyết định 109/QĐ-UBND Thành lập Ban Quản lý “Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên nghèo tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 26
6-4-2023 Quyết định 114/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 29
6-4-2023 Quyết định 115/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 55
7-4-2023 Quyết định 116/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 59
12-4-2023 Quyết định 129/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 61
14-4-2023 Quyết định 133/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 63
24-4-2023 Quyết định 154/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và Dự phòng các bệnh Răng Miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 65
25-4-2023 Quyết định 156/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 67
27-4-2023 Quyết định 166/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2022 79
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: