Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 79-80 Ngày ban hành:22-9-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
21-8-2023 Quyết định số 463/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Tin, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 3
21-8-2023 Quyết định số 464/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 5
21-8-2023 Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc giao chỉ tiêu trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024 (đợt 2) 7
23-8-2023 Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 Ban hành Chương trình "công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum". 9
24-8-2023 Quyết định số 473/QĐ-UBND, về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng 14
25-8-2023 Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 Ban hành Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25
5-9-2023 Quyết định số 497/QĐ-UBND, thành lập Ban quản lý "Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên nghèo tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 37
8-9-2023 Quyết định số 511/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 40
11-9-2023 Quyết định số 513/QĐ-UBND, về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei 56
13-9-2023 Quyết định số 526/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 66
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: