Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 81-82 Ngày ban hành:2-10-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
25-9-2023 Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND, Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3
25-9-2023 Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND, Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 10
18-9-2023 Quyết định số 531/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12
18-9-2023 Quyết định số 532/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 16
19-9-2023 Quyết định số 534/QĐ-UBND, Ban hành quy định về hợp tác xã "có quy mô thành viên đủ lớn" thực hiện chỉ tiêu 13.1 về Hợp tác xã thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 19
20-9-2023 Quyết định số 540/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025 21
21-9-2023 Quyết định số 544/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Nghé trong giai đoạn xây dựng 23
27-9-2023 Quyết định số 555/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam 25
28-9-2023 Quyết định số 557/QĐ-UBND, phê chuẩn kết quả Đại hội bất thường toàn thể Luật sư khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn Luật sư tỉnh 34
29-9-2023 Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phê duyệt Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 36
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: