Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 09-15 Ngày ban hành:6-4-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
13-3-2023 Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy 2
16-3-2023 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xem xét, quyết định cụ thể người được miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách về đất đai đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 118
17-3-2023 Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 120
21-3-2023 Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Tô 125
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: