Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
592/QÐ-UBND Quyết định số 592/QĐ-UBND Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-10-2023
590/QÐ-UBND Quyết định số 590/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 19-10-2023
59/2023/QÐ-UBND Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 (ba) tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-10-2023
582/QÐ-UBND Quyết định số 582/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 12-10-2023
580/QÐ-UBND Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 11-10-2023
575/QÐ-UBND Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 9-10-2023
574/QÐ-UBND Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2023
561/QÐ-UBND Quyết định số 561/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện có lưu vực nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 2-10-2023
58/2023/QÐ-UBND Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Kon Tum. 17-10-2023
57/2023/QÐ-UBND Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum). 9-10-2023
56/2023/QÐ-UBND Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-10-2023
55/2023/QÐ-UBND Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế -kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 5-10-2023
54/2023/QÐ-UBND Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 4-10-2023
560/QÐ-UBND Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phê duyệt Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-9-2023
557/QÐ-UBND Quyết định số 557/QĐ-UBND, phê chuẩn kết quả Đại hội bất thường toàn thể Luật sư khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn Luật sư tỉnh 28-9-2023
555/QÐ-UBND Quyết định số 555/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam 27-9-2023
544/QÐ-UBND Quyết định số 544/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Nghé trong giai đoạn xây dựng 21-9-2023
540/QÐ-UBND Quyết định số 540/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025 20-9-2023
534/QÐ-UBND Quyết định số 534/QĐ-UBND, Ban hành quy định về hợp tác xã "có quy mô thành viên đủ lớn" thực hiện chỉ tiêu 13.1 về Hợp tác xã thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 19-9-2023
532/QÐ-UBND Quyết định số 532/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 18-9-2023
531/QÐ-UBND Quyết định số 531/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-9-2023
53/2023/QÐ-UBND Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND, Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 25-9-2023
52/2023/QÐ-UBND Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND, Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-9-2023
526/QÐ-UBND Quyết định số 526/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 13-9-2023
513/QÐ-UBND Quyết định số 513/QĐ-UBND, về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei 11-9-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: