Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
33/2024/QÐ-UBND Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm năm học 2023 - 2024 theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 8-6-2024
32/2024/QÐ-UBND Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-6-2024
31/2024/QÐ-UBND Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. 4-6-2024
30/2024/QÐ-UBND Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 3-6-2024
29/2024/QÐ-UBND Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng cho Trường Cao đẳng Kon Tum. 31-5-2024
28/2024/QÐ-UBND Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 25-5-2024
27/2024/QÐ-UBND Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 20-5-2024
26/2024/QÐ-UBND Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 17-5-2024
25/2024/QÐ-UBND Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 13-5-2024
24/2024/QÐ-UBND Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-5-2024
23/2024/QÐ-UBND Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 9-5-2024
22/2024/QÐ-UBND Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum. 3-5-2024
21/2024/QÐ-UBND Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 26-4-2024
216/QÐ-UBND Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum. 16-4-2024
203/QÐ-UBND Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-4-2024
202/QÐ-UBND Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum. 10-4-2024
197/QÐ-UBND Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc kiện toàn, đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum. 9-4-2024
195/QÐ-UBND Quyết định số 195/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2025. 8-4-2024
189/QÐ-UBND Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. 1-4-2024
143/QÐ-UBND Quyết định số 143/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum. 26-3-2024
116/QÐ-UBND Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 15-3-2024
113/QÐ-UBND Quyết định số 113/QĐ-UBND ban hành Nội quy cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 11-3-2024
112/QÐ-UBND Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 6-3-2024
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4-3-2024
10/CT-UBND Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. 4-3-2024
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: