Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
26/2024/QÐ-UBND Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 17-5-2024
23/2024/QÐ-UBND Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 9-5-2024
21/2024/QÐ-UBND Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 26-4-2024
203/QÐ-UBND Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-4-2024
189/QÐ-UBND Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. 1-4-2024
116/QÐ-UBND Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 15-3-2024
112/QÐ-UBND Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 6-3-2024
17/2024/QÐ-UBND Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 2-4-2024
94/QÐ-UBND Quyết định số 94/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum. 27-2-2024
82/QÐ-UBND Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 22-2-2024
81/QÐ-UBND Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 21-2-2024
09/CT-UBND Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 19-2-2024
57/QÐ-UBND Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh đối với dịch vụ "Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh". 2-2-2024
54/QÐ-UBND Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc Kiện toàn Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. 2-2-2024
09/2024/QÐ-UBND Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum 31-1-2024
08/2024/QÐ-UBND Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh Kon Tum 31-1-2024
23/QÐ-UBND Quyết định số 23/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 19-1-2024
21/QÐ-UBND Quyết định số 21/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Kon Tum 19-1-2024
20/QÐ-UBND Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 19-1-2024
17/QÐ-UBND Quyết định số 17/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh 17-1-2024
16/QÐ-UBND Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc đính chính các Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành 15-1-2024
716/QÐ-UBND Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hằng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-12-2023
687/QÐ-UBND Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 24-11-2023
665/QÐ-UBND Quyết định số 665/QĐ-UBND phê duyệt công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. 15-11-2023
63/2023/QÐ-UBND Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 20-11-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: