Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
592/QÐ-UBND Quyết định số 592/QĐ-UBND Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-10-2023
575/QÐ-UBND Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 9-10-2023
56/2023/QÐ-UBND Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-10-2023
54/2023/QÐ-UBND Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 4-10-2023
560/QÐ-UBND Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phê duyệt Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-9-2023
53/2023/QÐ-UBND Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND, Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 25-9-2023
42/2023/QÐ-UBND Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND, Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng tại chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum 16-8-2023
361/QÐ-UBND Quyết định 361/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng 02 Toà nhà A, B Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum 5-7-2023
354/QÐ-UBND Quyết định 354/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum 3-7-2023
343/QÐ-UBND Quyết định 343/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27-6-2023
313/QÐ-UBND Quyết định 313/QĐ-UBND, Về việc giải mật Công văn số 307/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 14-6-2023
310/QÐ-UBND Quyết định 310/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 13-6-2023
37/2023/QÐ-UBND Quyết định 37/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 10-7-2023
36/2023/QÐ-UBND Quyết định 36/2023/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3-7-2023
288/QÐ-UBND Quyết định 288/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-6-2023
275/QÐ-UBND Quyết định 275/QĐ-UBND, Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum 1-6-2023
32/2023/QÐ-UBND Quyết định 32/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dịch vụ Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh) 5-6-2023
208/QÐ-UBND Quyết định 208/QĐ-UBND, Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” 12-5-2023
133/QÐ-UBND Quyết định 133/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 14-4-2023
114/QÐ-UBND Quyết định 114/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 6-4-2023
93/QÐ-UBND Quyết định 93/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025 27-3-2023
14/2023/QÐ-UBND Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-4-2023
64/QÐ-UBND Quyết định 64/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum thành công ty cổ phần 2-3-2023
63/QÐ-UBND Quyết định 63/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành công ty cổ phần 2-3-2023
61/QÐ-UBND Quyết định 61/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Hà thành công ty cổ phần 2-3-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: