Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
07/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 07/2012/NQ-HÐND Về đặt tên đường (đợt I) trên địa bàn thị trấn Đăk RVe, huyện Kon Rẫy. 5-4-2012
03/NQ-HÐND Nghị quyết 03/NQ-HÐND Về đưa dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla ra khỏi Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 5-4-2012
15/2016/QÐ-UBND Quyết định 15/2016/QÐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020 13-5-2016
18/2016/QÐ-UBND Quyết định 18/2016/QÐ-UBND về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 13-5-2016
14/2016/QÐ-UBND Quyết định 14/2016/QÐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-5-2016
04/2016/QÐ-UBND Quyết định 04/2016/QÐ-UBND V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-1-2016
01/2016/QÐ-UBND Quyết định 01/2016/QÐ-UBND về Quy định việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-1-2016
58/2015/QÐ-UBND Quyết định 58/2015/QÐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2015
56/2015/QÐ-UBND Quyết định 56/2015/QÐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-12-2015
55/2015/QÐ-UBND Quyết định 55/2015/QÐ-UBND Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-12-2015
52/2015/QÐ-UBND Quyết định 52/2015/QÐ-UBND V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-12-2015
54/2012/QÐ-UBND Quyết định 54/2012/QÐ-UBND V/v ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã 19-12-2012
53/2012/QÐ-UBND Quyết định 53/2012/QÐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 12-12-2012
51/2012/QÐ -UBND Quyết định 51/2012/QÐ -UBND Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng 12-11-2012
49/2012/QÐ-UBND Quyết định 49/2012/QÐ-UBND Về việc Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 31-10-2012
48/2012/QÐ-UBND Quyết định 48/2012/QÐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-10-2012
39/2012/QÐ-UBND Quyết định 39/2012/QÐ-UBND Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 22-8-2012
36/2012/QÐ-UBND Quyết định 36/2012/QÐ-UBND V/v ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-8-2012
33/2012/QÐ-UBND Quyết định 33/2012/QÐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025 16-8-2012
32/2012/QÐ-UBND Quyết định 32/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành và tổ chức thực hiện Phương án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk BLa 15-8-2012
31/2012/QÐ-UBND Quyết định 31/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7-8-2012
30/2012/QÐ-UBND Quyết định 30/2012/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 31-7-2012
29/2012/QÐ-UBND Quyết định 29/2012/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) 31-7-2012
27/2012/QÐ-UBND Quyết định 27/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2012 24-7-2012
25/2012/QÐ-UBND Quyết định 25/2012/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2012 - 2020 19-7-2012
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: