Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
13/2018/QÐ-UBND Quyết định 13/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 8-5-2018
10/2018/QÐ-UBND Quyết định 10/2018/QĐ-UBND, Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh 18-4-2018
08/2018/QÐ-UBND Quyết định 08/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum 10-4-2018
87/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 87/2016/NQ-HÐND Thông qua Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 9-12-2016
86/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 86/2016/NQ-HÐND Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 9-12-2016
85/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 85/2016/NQ-HÐND Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh 9-12-2016
84/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 84/2016/NQ-HÐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND và các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-12-2016
06/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/2012/NQ-HÐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum. 5-4-2012
05/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 05/2012/NQ-HÐND Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 5-4-2012
01/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 01/2012/NQ-HÐND Về sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân khoá IX. 5-4-2012
19/2016/QÐ-UBND Quyết định 19/2016/QÐ-UBND ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 16-5-2016
17/2016/QÐ-UBND Quyết định 17/2016/QÐ-UBND V/v Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-5-2016
10/2016/QÐ-UBND Quyết định 10/2016/QÐ-UBND ban hành Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia 30-3-2016
53/2015/QÐ-UBND Quyết định 53/2015/QÐ-UBND V/v ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh 25-12-2015
46/2015/QÐ-UBND Quyết định 46/2015/QÐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-11-2015
39/2015/QÐ-UBND Quyết định 39/2015/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum 16-9-2015
33/NQ-HÐND Nghị quyết 33/NQ-HÐND Về thành lập mới các thôn thuộc thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy 10-12-2015
32/NQ-HÐND Nghị quyết 32/NQ-HÐND Về đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 6) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 10-12-2015
52/2012/QÐ-UBND Quyết định 52/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3-12-2012
47/2012/QÐ-UBND Quyết định 47/2012/QÐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 22 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 9-10-2012
45/2012/QÐ-UBND Quyết định 45/2012/QÐ-UBND Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-9-2012
41/2012/QÐ-UBND Quyết định 41/2012/QÐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-8-2012
34/2012/QÐ-UBND Quyết định 34/2012/QÐ-UBND Về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố 20-8-2012
22/2012/QÐ-UBND Quyết định Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8-6-2012
24/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2012/NQ-HÐND Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 12-7-2012
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: