Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
590/QÐ-UBND Quyết định số 590/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 19-10-2023
582/QÐ-UBND Quyết định số 582/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 12-10-2023
580/QÐ-UBND Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 11-10-2023
561/QÐ-UBND Quyết định số 561/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện có lưu vực nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 2-10-2023
534/QÐ-UBND Quyết định số 534/QĐ-UBND, Ban hành quy định về hợp tác xã "có quy mô thành viên đủ lớn" thực hiện chỉ tiêu 13.1 về Hợp tác xã thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 19-9-2023
531/QÐ-UBND Quyết định số 531/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-9-2023
52/2023/QÐ-UBND Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND, Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-9-2023
513/QÐ-UBND Quyết định số 513/QĐ-UBND, về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei 11-9-2023
476/QÐ-UBND Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 Ban hành Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-8-2023
473/QÐ-UBND Quyết định số 473/QĐ-UBND, về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng 24-8-2023
465/QÐ-UBND Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc giao chỉ tiêu trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024 (đợt 2) 21-8-2023
464/QÐ-UBND Quyết định số 464/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 21-8-2023
463/QÐ-UBND Quyết định số 463/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Tin, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 21-8-2023
48/2023/QÐ-UBND Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7-9-2023
47/2023/QÐ-UBND Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-9-2023
440/QÐ-UBND Quyết định 440/QĐ-UBND, Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum 7-8-2023
436/QÐ-UBND Quyết định 436/QĐ-UBND, Về việc giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ lạnh năm 2023 đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 – 2024 4-8-2023
419/QÐ-UBND Quyết định 419/QĐ-UBND, Về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum 31-7-2023
41/2023/QÐ-UBND Quyết định 41/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum NNTN 11-8-2023
39/2023/QÐ-UBND Quyết định 39/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 19-7-2023
38/2023/QÐ-UBND Quyết định 38/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý, thu tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trong phạm vi dự án công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2023
308/QÐ-UBND Quyết định 308/QĐ-UBND, V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 12-6-2023
261/QÐ-UBND Quyết định số 261/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà 30-5-2023
257/QÐ-UBND Quyết định 257/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông 26-5-2023
228/QÐ-UBND Quyết định 228/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Glei 18-5-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: