Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
59/2023/QÐ-UBND Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 (ba) tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-10-2023
574/QÐ-UBND Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2023
55/2023/QÐ-UBND Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế -kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 5-10-2023
555/QÐ-UBND Quyết định số 555/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam 27-9-2023
540/QÐ-UBND Quyết định số 540/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025 20-9-2023
51/2023/QÐ-UBND Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 15-9-2023
45/2023/QÐ-UBND Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND, Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 20 nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-8-2023
44/2023/QÐ-UBND Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-8-2023
43/2023/QÐ-UBND Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-8-2023
356/QÐ-UBND Quyết định 356/QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục sáchgiáo khoa Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-7-2023
311/QÐ-UBND Quyết định 311/QĐ-UBND, Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-6-2023
30/2023/QÐ-UBND Quyết định 30/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-5-2023
29/2023/QÐ-UBND Quyết định 29/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-5-2023
28/2023/QÐ-UBND Quyết định 28/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-5-2023
27/2023/QÐ-UBND Quyết định 27/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-5-2023
26/2023/QÐ-UBND Quyết định 26/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-5-2023
211/QÐ-UBND Quyết định 211/QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-5-2023
210/QÐ-UBND Quyết định 210/QĐ-UBND, Ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 12-5-2023
154/QÐ-UBND Quyết định 154/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và Dự phòng các bệnh Răng Miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-4-2023
129/QÐ-UBND Quyết định 129/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-4-2023
116/QÐ-UBND Quyết định 116/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 7-4-2023
96/QÐ-UBND Quyết định 96/QĐ-UBND Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 28-3-2023
16/2023/QÐ-UBND Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Ban hành “Quy định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 12-4-2023
10/2023/QÐ-UBND Quyết định 10/2023/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-3-2023
84/QÐ-UBND Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-3-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: