Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
27/2024/QÐ-UBND Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 20-5-2024
195/QÐ-UBND Quyết định số 195/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2025. 8-4-2024
90/QÐ-UBND Quyết định số 90/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 23-2-2024
69/QÐ-UBND Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 8-2-2024
50/QÐ-UBND Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 1-2-2024
14/2024/QÐ-UBND Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 19-2-2024
11/2024/QÐ-UBND Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum. 1-2-2024
06/QÐ-UBND Quyết định số 06/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum năm 2024 8-1-2024
756/QÐ-UBND Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20-12-2023
67/2023/QÐ-UBND Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 20-12-2023
544/QÐ-UBND Quyết định số 544/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Nghé trong giai đoạn xây dựng 21-9-2023
526/QÐ-UBND Quyết định số 526/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 13-9-2023
49/2023/QÐ-UBND Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8-9-2023
46/2023/QÐ-UBND Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-9-2023
40/2023/QÐ-UBND Quyết định 40/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-8-2023
380/QÐ-UBND Quyết định 380/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026 và năm đầu kỳ 14-7-2023
298/QÐ-UBND Quyết định 298/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 7-6-2023
35/2023/QÐ-UBND Quyết định 35/2023/QĐ-UBND, Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-6-2023
33/2023/QÐ-UBND Quyết định 33/2023/QĐ-UBND, Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16-6-2023
31/2023/QÐ-UBND Quyết định 31/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum 1-6-2023
24/2023/QÐ-UBND Quyết định 24/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-5-2023
22/2023/QÐ-UBND Quyết định 22/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-5-2023
59/QÐ-UBND Quyết định 59/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 2-3-2023
03/2023/QÐ-UBND Quyết định 03/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-3-2023
829/QÐ-UBND Quyết định 829/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030. 21-12-2022
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: