Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
02/2015/CT-UBND Chỉ thị 02/2015/CT-UBND Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2015
50/2015/QÐ-UBND Quyết định 50/2015/QÐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 22-12-2015
41/2015/QÐ-UBND Quyết định 41/2015/QÐ-UBND Về việc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-9-2015
37/2015/QÐ-UBND Quyết định 37/2015/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành 26-8-2015
36/2015/QÐ-UBND Quyết định 36/2015/QÐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-8-2015
50/2012/QÐ-UBND Quyết định 50/2012/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum 7-11-2012
40/2012/QÐ-UBND Quyết định 40/2012/QÐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp 22-8-2012
35/2012/QÐ-UBND Quyết định 35/2012/QÐ-UBND Về việc bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum 20-8-2012
28/2012/QÐ-UBND Quyết định 28/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh 31-7-2012
22/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2012/NQ-HÐND Về bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. 12-7-2012
21/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/2012/NQ-HÐND Về bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum 12-7-2012
16/2012/QÐ-UBND Quyết định 16/2012/QÐ-UBND Về việc Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-4-2012
15/2012/QÐ-UBND Quyết định 15/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-4-2012
03/2012/QÐ-UBND Quyết định 03/2012/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum 13-1-2012
43/2011/QÐ-UBND Quyết định 43/2011/QÐ-UBND Về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-12-2011
41/2011/QÐ-UBND Quyết định 41/2011/QÐ-UBND Về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-12-2011
38/2011/QÐ-UBND Quyết định 38/2011/QÐ-UBND Về việc ban hành mẫu đơn trong thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-12-2011
39/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 39/2011/NQ-HÐND Về thông qua Đề án Quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-12-2011
33/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 33/2011/NQ-HÐND Về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-12-2011
37/2011/QÐ-UBND Quyết định 37/2011/QÐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 21-11-2011
35/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 35/2013/NQ-HÐND Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020 12-12-2013
34/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 34/2013/NQ-HÐND Về thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015 12-12-2013
43/2013/QÐ-UBND Quyết định 43/2013/QÐ-UBND Về việc quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 15-10-2013
02 /2013/CT-UBND Chỉ thị 02 /2013/CT-UBND Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới 16-8-2013
36/2013/QÐ-UBND Quyết định 36/2013/QÐ-UBND Về việc công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 22-8-2013
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: