Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
04/CT-UBND Chỉ thị 04/CT-UBND Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 19-1-2023
03/CT-UBND Chỉ thị 03/CT-UBND Về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-1-2023
08/QÐ-UBND Quyết định 08/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 11-1-2023
05/QÐ-UBND Quyết định 05/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 10-1-2023
02/CT-UBND Chỉ thị 02/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-1-2023
01/CT-UBND Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4-1-2023
871/QÐ-UBND Quyết định 871/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 30-12-2022
867/QÐ-UB Quyết định 867/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum. 29-12-2022
843/QÐ-UBND Quyết định 843/QĐ-UBND ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. 26-12-2022
49/2022/QÐ-UBND Quyết định 49/2022/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-12-2022
46/2022/QÐ-UBND Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 20-12-2022
811/QÐ-UBND Quyết định 811/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh 16-12-2022
801/QÐ-UBND Quyết định 801/QĐ-UBND Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt giá đất cụ thể tại nơi tái định cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của pháp Luật đất đai năm 2013 14-12-2022
43/2022/QÐ-UBND Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 19-12-2022
84/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022 9-12-2022
781/QÐ-UBND Quyết định 781/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2-12-2022
772/QÐ-UBND Quyết định 772/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-11-2022
746/QÐ-UBND Quyết định 746/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích đất tưới nước, cấp nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2022 17-11-2022
36/2022/QÐ-UBND Quyết định 36/2022/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-11-2022
713/QÐ-UBND Quyết định 713/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7-11-2022
679/QÐ-UBND Quyết định 679/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 26-10-2022
35/2022/QÐ-UBND Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-10-2022
33/2022/QÐ-UBND Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-10-2022
651/QÐ-UBND Quyết định 651/QĐ-UBND Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Sờ Rệt, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 19-10-2022
637/QÐ-UBND Quyết định 637/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy 11-10-2022
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: