Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
559/QÐ-UBND Quyết định 559/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Kon Tum. 31-8-2022
420/QÐ-UBND Quyết định số 420/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh danh sách thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện điểm về xây dựng thôn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2023 18-7-2022
416/QÐ-UBND Quyết định số 416/QĐ-UBND Ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí 13-7-2022
411/QÐ-UBND Quyết định 411/QĐ-UBND về việc phân công đơn vị, địa phương phụ trách triển khai thực hiện quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-7-2022
407/QÐ-UBND Quyết định 407/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 11-7-2022
25/2022/QÐ-UBND Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-7-2022
379/QÐ-UBND Quyết định 379/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao và phân công nhiệm vụ các đơn vị phụ trách tiêu chí; phân công phụ trách thực hiện quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 28-6-2022
19/2022/QÐ-UBND Quyết định 19/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 15-6-2022
18/2022/QÐ-UBND Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 15-6-2022
337/QÐ-UBND Quyết định 337/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 7-6-2022
286/QÐ-UBND Quyết định 286/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 18-5-2022
261/QÐ-UBND Quyết định 261/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 12-5-2022
255/QÐ-UBND Quyết định 255/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-5-2022
250/QÐ-UBND Quyết định 250/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện điểm về xây dựng thôn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2023 9-5-2022
150/QÐ-UBND Quyết định 150/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 30-3-2022
135/QÐ-UBND Quyết định 135/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 22-3-2022
112/QÐ-UBND Quyết định 112/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 7-3-2022
101/QÐ-UBND Quyết định 101/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 1-3-2022
100/QÐ-UBND Quyết định số 100/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 1-3-2022
96/QÐ-UBND Quyết định số 96/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 1-3-2022
80/QÐ-UBND Quyết định số 80/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 18-2-2022
08/2022/QÐ-UBND Quyết định 08/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum 16-3-2022
52/2021/QÐ-UBND Quyết định 52/2021/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 31-12-2021
49/2021/QÐ-UBND Quyết định 49/2021/QĐ-UBND Quy định chi tiết giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-12-2021
48/2021/QÐ-UBND Quyết định 48/2021/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 28-12-2021
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: