Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
518/QÐ-UBND Quyết định 518/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
517/QÐ-UBND Quyết định 517/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
516/QÐ-UBND Quyết định 516/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
515/QÐ-UBND Quyết định 515/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
514/QÐ-UBND Quyết định 514/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
513/QÐ-UBND Quyết định 513/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
512/QÐ-UBND Quyết định 512/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
511/QÐ-UBND Quyết định 511/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
510/QÐ-UBND Quyết định 510/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
509/QÐ-UBND Quyết định 509/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
28/2022/QÐ-UBND Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 23-8-2022
468/QÐ-UBND Quyết định số 468/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy 28-7-2022
388/QÐ-UBND Quyết định 388/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy 4-7-2022
23/2022/QÐ-UBND Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 30-6-2022
22/2022/QÐ-UBND Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-6-2022
21/2022/QÐ-UBND Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum 20-6-2022
20/2022/QÐ-UBND Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức. 17-6-2022
17/2022/QÐ-UBND Quyết định 17/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 13-6-2022
16/2022/QÐ-UBND Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. 13-6-2022
339/QÐ-UBND Quyết định 339/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 9-6-2022
321/QÐ-UBND Quyết định 321/QĐ-UBND Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 31-5-2022
309/QÐ-UBND Quyết định 309/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và tiêu chuẩn, trình độ kiến thức quản lý nhà nước đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 25-5-2022
14/2022/QÐ-UBND Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum 6-6-2022
04/2022/QÐ-UBND Quyết định 04/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-1-2022
39/2021/QÐ-UBND Quyết định 39/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-11-2021
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: