Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
559/QÐ-UBND Quyết định 559/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Kon Tum. 31-8-2022
528/QÐ-UBN Quyết định 528/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 17-8-2022
527/QÐ-UBND Quyết định 527/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 15-8-2022
521/QÐ-UBND Quyết định 521/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 12-8-2022
519/QÐ-UBND Quyết định 519/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Kon Tum. 12-8-2022
518/QÐ-UBND Quyết định 518/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
517/QÐ-UBND Quyết định 517/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
516/QÐ-UBND Quyết định 516/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
515/QÐ-UBND Quyết định 515/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
514/QÐ-UBND Quyết định 514/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
513/QÐ-UBND Quyết định 513/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
512/QÐ-UBND Quyết định 512/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
511/QÐ-UBND Quyết định 511/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
510/QÐ-UBND Quyết định 510/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
509/QÐ-UBND Quyết định 509/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
480/QÐ-UBND Quyết định 480/QĐ-UBND về đặt, điều chỉnh, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 3-8-2022
30/2022/QÐ-UBND Quyết định 30/2022/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-8-2022
29/2022/QÐ-UBND Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-8-2022
28/2022/QÐ-UBND Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 23-8-2022
27/2022/QÐ-UBND Quyết định 27/2022/QĐ-UBND Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-8-2022
26/2022/QÐ-UBND Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 17-8-2022
468/QÐ-UBND Quyết định số 468/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy 28-7-2022
465/QÐ-UBND Quyết định số 465/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 27-7-2022
452/QÐ-UBND Quyết định số 452/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án “Phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030” 25-7-2022
451/QÐ-UBND Quyết định số 451/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 25-7-2022
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: