Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
576/QÐ-UBND Quyết định 576/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung danh mục và mức vốn (dự kiến) cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025 8-9-2022
572/QÐ-UBND Quyết định 572/QĐ-UBND Về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7-9-2022
566/QÐ-UBND Quyết định 566/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum 5-9-2022
564/QÐ-UBND Quyết định 564/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum 5-9-2022
563/QÐ-UBND Quyết định 563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 5-9-2022
31/2022/QÐ-UBND Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 30-8-2022
559/QÐ-UBND Quyết định 559/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Kon Tum. 31-8-2022
528/QÐ-UBN Quyết định 528/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 17-8-2022
527/QÐ-UBND Quyết định 527/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 15-8-2022
521/QÐ-UBND Quyết định 521/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 12-8-2022
519/QÐ-UBND Quyết định 519/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Kon Tum. 12-8-2022
518/QÐ-UBND Quyết định 518/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
517/QÐ-UBND Quyết định 517/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
516/QÐ-UBND Quyết định 516/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
515/QÐ-UBND Quyết định 515/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
514/QÐ-UBND Quyết định 514/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
513/QÐ-UBND Quyết định 513/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
512/QÐ-UBND Quyết định 512/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
511/QÐ-UBND Quyết định 511/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
510/QÐ-UBND Quyết định 510/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
509/QÐ-UBND Quyết định 509/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 11-8-2022
480/QÐ-UBND Quyết định 480/QĐ-UBND về đặt, điều chỉnh, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 3-8-2022
30/2022/QÐ-UBND Quyết định 30/2022/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-8-2022
29/2022/QÐ-UBND Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-8-2022
28/2022/QÐ-UBND Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 23-8-2022
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: