Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
43/2020/QÐ-UBND Quyết định 43/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 24-12-2020
42/2020/QÐ-UBND Quyết định 42/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2020
41/2020/QÐ-UBND Quyết định 41/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 18-12-2020
40/2020/QÐ-UBND Quyết định 40/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-12-2020
39/2020/QÐ-UBND Quyết định 39/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 18-12-2020
38/2020/QÐ-UBND Quyết định 38/2020/QĐ-UBND, Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
37/2020/QÐ-UBND Quyết định 37/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
36/2020/QÐ-UBND Quyết định 36/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
35/2020/QÐ-UBND Quyết định 35/2020/QĐ-UBND, Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2020
34/2020/QÐ-UBND Quyết định 34/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 27-11-2020
33/2020/QÐ-UBND Quyết định 33/2020/QĐ-UBND, Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 18-11-2020
32/2020/QÐ-UBND Quyết định 32/2020/QĐ-UBND, Về việc phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương 16-11-2020
31/2020/QÐ-UBND Quyết định 31/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 11-11-2020
30/2020/QÐ-UBND Quyết định 30/2020/QĐ-UBND, Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-11-2020
29/2020/QÐ-UBND Quyết định 29/2020/QĐ-UBND, Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 10-11-2020
28/2020/QÐ-UBND Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 10-11-2020
27/2020/QÐ-UBND Quyết định 27/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-10-2020
26/2020/QÐ-UBND Quyết định 26/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-10-2020
25/2020/QÐ-UBND Quyết định 25/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 29-9-2020
24/2020/QÐ-UBND Quyết định 24/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 14-9-2020
23/2020/QÐ-UBND Quyết định 23/2020/QĐ-UBND, Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-8-2020
22/2020/QÐ-UBND Quyết định 22/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13-7-2020
21/2020/QÐ-UBND Quyết định 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-7-2020
20/2020/QÐ-UBND Quyết định 20/2020/QĐ-UBND, Về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-6-2020
19/2020/QÐ-UBND Quyết định 19/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-6-2020
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.