Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
44/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND Về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-4-2021
14/2021/QÐ-UBND Quyết định 14/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-5-2021
31/2020/QÐ-UBND Quyết định 31/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 11-11-2020
33/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 13-7-2020
31/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND, Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-7-2020
24/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 13-7-2020
15/2020/QÐ-UBND Quyết định 15/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-5-2020
07/2020/QÐ-UBND Quyết định 07/2020/QĐ-UBND, Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia 18-2-2020
03/2020/QÐ-UBND Quyết định 03/2020/QĐ-UBND, Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-1-2020
28/2019/QÐ-UBND Quyết định 28/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-12-2019
19/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND, Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2019
18/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2019
17/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020 18-7-2019
18/2018/NQ-HÐND Nghị quyêt 18/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người cai nghiện ma túy trong thời gian bắt buộc tại cộng đồng 19-7-2018
11/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 19-7-2018
20/2018/QÐ-UBND Quyết định 20/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 16-7-2018
63/2017/QÐ-UBND Quyết định 63/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm 29-12-2017
62/2017/QÐ-UBND Quyết định 62/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-12-2017
42/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, Về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 11-12-2017
54/2017/QÐ-UBND Quyết định 54/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-12-2017
50/2017/QÐ-UBND Quyết định 50/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-11-2017
49/2017/QÐ-UBND Quyết định 49/2017/QĐ-UBND, Quy định định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-9-2017
45/2017/QÐ-UBND Quyết định 45/2017/QĐ-UBND, Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 7-9-2017
24/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017 - 2018 21-7-2017
10/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.