Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
18/2018/NQ-HÐND Nghị quyêt 18/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người cai nghiện ma túy trong thời gian bắt buộc tại cộng đồng 19-7-2018
11/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 19-7-2018
20/2018/QÐ-UBND Quyết định 20/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 16-7-2018
63/2017/QÐ-UBND Quyết định 63/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm 29-12-2017
62/2017/QÐ-UBND Quyết định 62/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-12-2017
42/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, Về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 11-12-2017
54/2017/QÐ-UBND Quyết định 54/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-12-2017
50/2017/QÐ-UBND Quyết định 50/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-11-2017
49/2017/QÐ-UBND Quyết định 49/2017/QĐ-UBND, Quy định định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-9-2017
45/2017/QÐ-UBND Quyết định 45/2017/QĐ-UBND, Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 7-9-2017
24/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017 - 2018 21-7-2017
10/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
03/2017/QÐ-UBND Quyết định 03/2017/QĐ-UBND, Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 20-1-2017
02/2017/QÐ-UBND Quyết định 02/2017/QĐ-UBND, Ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 20-1-2017
60/2016/QÐ-UBND Quyết định 60/2016/QĐ-UBND, Về việc bãi bỏ một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2016
58/2016/QÐ-UBND Quyết định 58/2016/QĐ-UBND, Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2016
83/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 83/2016/NQ-HÐND Về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 9-12-2016
65/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 65/2016/NQ-HÐND Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh 19-8-2016
60/2016/NQ-HÐND Nghị quyết số 60/2016/NQ-HÐND Về Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025 19-8-2016
23/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 23/2016/NQ-HÐND Thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 4-8-2016
20/NQ-HÐND Nghị quyết 20/NQ-HÐND Về việc lùi thời gian thông qua Đề án quy hoạch lại các Làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) thành các địa điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số 4-8-2016
33/2016/QÐ-UBND Quyết định 33/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8-8-2016
32/2016/QÐ-UBND Quyết định 32/2016/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum 29-7-2016
24/2016/QÐ-UBND Quyết định 24/2016/QÐ-UBND V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-6-2016
22/2016/QÐ-UBND Quyết định 22/2016/QÐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh 30-5-2016
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.