Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 34-35 Ngày ban hành:2-11-2022
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
11-10-2022 Quyết định 637/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy 2
11-10-2022 Quyết định 638/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 53
19-10-2022 Quyết định 651/QĐ-UBND Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Sờ Rệt, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 56
21-10-2022 Quyết định 669/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 59
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: