Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 30-31 Ngày ban hành:31-10-2022
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
5-9-2022 Quyết định 563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 3
5-9-2022 Quyết định 564/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum 7
5-9-2022 Quyết định 566/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum 24
7-9-2022 Quyết định 572/QĐ-UBND Về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 26
8-9-2022 Quyết định 576/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung danh mục và mức vốn (dự kiến) cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025 43
12-9-2022 Quyết định 578/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023) 48
12-9-2022 Quyết định 580/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 51
12-9-2022 Quyết định 581/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 1) 53
14-9-2022 Quyết định 585/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 57
16-9-2022 Quyết định 596/QĐ-UBND Cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 60
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: