Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 32-33 Ngày ban hành:1-11-2022
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
10-10-2022 Quyết định 32/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2
19-9-2022 Quyết định 599/QĐ-UBND Ban hành Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2025 14
30-9-2022 Quyết định 618/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tổ chức, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình từ cấp xã đến Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 46
11-10-2022 Quyết định 635/QĐ-UBND Phê duyệt các Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh 58
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: