Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 21-22 Ngày ban hành:13-7-2022
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4-7-2022 Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum 3
12-7-2022 Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13
1-7-2022 Quyết định 378/QĐ-UBND Công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2022 20
1-7-2022 Quyết định 385/QĐ-UBND Ban hành Danh mục hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24
4-7-2022 Quyết định 388/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy 34
6-7-2022 Quyết định 396/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Kon Tum 43
11-7-2022 Quyết định 407/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 72
12-7-2022 Quyết định 411/QĐ-UBND về việc phân công đơn vị, địa phương phụ trách triển khai thực hiện quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 74
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: