Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
55/2016/QÐ-UBND Quyết định 55/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 26-12-2016
52/2016/QÐ-UBND Quyết định 52/2016/QĐ-UBND, Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13-12-2016
49/2016/QÐ-UBND Quyết định 49/2016/QĐ-UBND, Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành 25-11-2016
48/2016/QÐ-UBND Quyết định 48/2016/QĐ-UBND, Quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 18-11-2016
47/2016/QÐ-UBND Quyết định 47/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum 15-11-2016
46/2016/QÐ-UBND Quyết định 46/2016/QĐ-UBND, Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 8-11-2016
45/2016/QÐ-UBND Quyết định 45/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 3-11-2016
80/NQ-HÐND Nghị quyết 80/NQ-HÐND Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017 9-12-2016
72/NQ-HÐND Nghị quyết 72/NQ-HÐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 9-12-2016
82/NQ-HÐND Nghị quyết 82/NQ-HÐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 9-12-2016
44/2016/QÐ-UBND Quyết định 44/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 3-11-2016
43/2016/QÐ-UBND Quyết định 43/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum 21-10-2016
40/2016/QÐ-UBND Quyết định 40/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum 28-9-2016
39/2016/QÐ-UBND Quyết định 39/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và ngang sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 28-9-2016
38/2016/QÐ-UBND Quyết định 38/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum 28-9-2016
37/2016/QÐ-UBND Quyết định 37/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 28-9-2016
35/2016/QÐ-UBND Quyết định 35/2016/QÐ-UBND Ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum. 12-9-2016
53/NQ-HÐND Nghị quyết 53/NQ-HÐND Về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 19-8-2016
23/NQ-HÐND Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 1-7-2016
22/NQ-HÐND Nghị quyết 22/NQ-HÐND Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 1-7-2016
21/NQ-HÐND Nghị quyết 21/NQ-HÐND Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-7-2016
20/NQ-HÐND Nghị quyết 20/NQ-HÐND Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-7-2016
19/NQ-HÐND Nghị quyết 19/NQ-HÐND Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-7-2016
18/NQ-HÐND Nghị quyết 18/NQ-HÐND Về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-7-2016
17/NQ-HÐND Nghị quyết 17/NQ-HÐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-7-2016
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.