Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 34-39 Ngày ban hành:7-4-2024
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20-2-2024 Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô 2
21-2-2024 Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 181
22-2-2024 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 199
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: