Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 34-37 Ngày ban hành:28-12-2020
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
10-11-2020 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 3
10-11-2020 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND, Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 6
10-11-2020 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND, Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10
11-11-2020 Quyết định 31/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13
16-11-2020 Quyết định 32/2020/QĐ-UBND, Về việc phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương 15
18-11-2020 Quyết định 33/2020/QĐ-UBND, Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 17
27-11-2020 Quyết định 34/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22
11-12-2020 Quyết định 35/2020/QĐ-UBND, Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 33
14-12-2020 Quyết định 36/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 36
17-12-2020 Quyết định 37/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 48
17-12-2020 Quyết định 38/2020/QĐ-UBND, Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 56
18-12-2020 Quyết định 39/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 58
18-12-2020 Quyết định 40/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 83
18-12-2020 Quyết định 41/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 107
21-12-2020 Quyết định 42/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 117
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.