Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 67-69 Ngày ban hành:29-5-2024
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
25-3-2024 Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4
27-3-2024 Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 10
2-4-2024 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 13
16-4-2024 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 15
16-4-2024 Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 17
17-4-2024 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. 38
28-2-2024 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. 41
29-2-2024 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. 50
1-3-2024 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh: Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray. 52
4-3-2024 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. 54
4-3-2024 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 59
6-3-2024 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 63
11-3-2024 Quyết định số 113/QĐ-UBND ban hành Nội quy cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 65
15-3-2024 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 71
26-3-2024 Quyết định số 143/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum. 74
1-4-2024 Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. 77
8-4-2024 Quyết định số 195/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2025. 79
9-4-2024 Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc kiện toàn, đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum. 82
10-4-2024 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum. 85
10-4-2024 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 93
16-4-2024 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum. 95
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: