Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
18/2017/QÐ-UBND Quyết định 18/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-4-2017
16/2017/QÐ-UBND Quyết định 16/2017/QĐ-UBND, Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 31-3-2017
15/2017/QÐ-UBND Quyết định 15/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31-3-2017
14/2017/QÐ-UBND Quyết định 14/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-3-2017
13/2017/QÐ-UBND Quyết định 13/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum 10-3-2017
61/2016/QÐ-UBND Quyết định 61/2016/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2016
54/2016/QÐ-UBND Quyết định 54/2016/QĐ-UBND, Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-12-2016
53/2016/QÐ-UBND Quyết định 53/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2016
88/NQ-HÐND Nghị quyết 88/NQ-HÐND Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-12-2016
81/NQ-HÐND Nghị quyết 81/NQ-HÐND Về việc thành lập, đổi tên thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai và huyện Sa Thầy 9-12-2016
58/2016/NQ-HÐND Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND, Về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) 19-8-2016
57/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 57/2016/NQ-HÐND Về Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 19-8-2016
55/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 55/2016/NQ-HÐND Về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kon Tum 19-8-2016
22/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2016/NQ-HÐND Về việc thông qua Đề án cải tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016-2020 4-8-2016
27/2016/QÐ-UBND Quyết định 27/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-6-2016
26/2016/QÐ-UBND Quyết định 26/2016/QÐ-UBND Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-6-2016
21/2016/QÐ-UBND Quyết định 21/2016/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 24-5-2016
07/NQ-HÐND Nghị quyết 07/NQ-HÐND về triển khai đầu tư các công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh 6-5-2016
Trang trước
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.