Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
23/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 23/2012/NQ-HÐND Về thông qua Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015 12-7-2012
20/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 20/2012/NQ-HÐND Về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố 12-7-2012
19/2012/QÐ-UBND Quyết định 19/2012/QÐ-UBND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum 27-4-2012
18/2012/QÐ-UBND Quyết định 18/2012/QÐ-UBND Về sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-4-2012
13/2012/QÐ-UBND Quyết định 13/2012/QÐ-UBND Ban hành tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-3-2012
02/2012/QÐ-UBND Quyết định 02/2012/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 9-1-2012
01/2012/QÐ-UBND Quyết định 01/2012/QÐ-UBND Quy định một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-1-2012
48/2011/QÐ-UBND Quyết định 48/2011/QÐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2011
47/2011/QÐ-UBND Quyết định 47/2011/QÐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 26-12-2011
41/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 41/2011/NQ-HÐND Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 15 “Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 9-12-2011
38/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 38/2011/NQ-HÐND Về một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-12-2011
37/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 37/2011/NQ-HÐND Về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 5-12-2011
36/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 36/2011/NQ-HÐND Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 5-12-2011
37/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 37/2013/NQ-HÐND Về sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 và Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 20-12-2013
31/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 31/2013/NQ-HÐND về Sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh khóa X về một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2013
29/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 29/2013/NQ-HÐND Về mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2013
28/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 28/2013/NQ-HÐND Về quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum 11-12-2013
27/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 27/2013/NQ-HÐND Về định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh 11-12-2013
26/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 26/2013/NQ-HÐND Về mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã 11-12-2013
748/QÐ-UBND Quyết định 748/QÐ-UBND V/v phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-10-2013
41/2013/QÐ-UBND Quyết định 41/2013/QÐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh 8-10-2013
39/2013/QÐ-UBND Quyết định 39/2013/QÐ-UBND V/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 18-9-2013
619/QÐ-UBND Quyết định 619/QÐ-UBND Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 26-8-2013
37/2013/QÐ-UBND Quyết định 37/2013/QÐ-UBND Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 27-8-2013
28/2013/QÐ-UBND Quyết định 28/2013/QÐ-UBND Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng và mức hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1-8-2013
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.