Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
24/2012/QÐ-UBND Quyết định Về việc tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 27-6-2012
23/2012/QÐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8-6-2012
26/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 26/2012/NQ-HÐND Về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 12-7-2012
25/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 25/2012/NQ-HÐND Về xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) 12-7-2012
17/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2012/NQ-HÐND Về phương án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk BLa 12-7-2012
15/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 15/2012/NQ-HÐND Về ban hành mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 12-7-2012
13/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 13/2012/NQ-HÐND Về thông qua Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 12-7-2012
11/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 11/2012/NQ-HÐND Về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Kon Tum 12-7-2012
423/QÐ-UBND Nghị quyết 423/QÐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng 10-5-2012
03/CT-UBND Chỉ thị 03/CT-UBND Về viêc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 3-5-2012
02 /CT-UBND Chỉ thị 02 /CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2012. 26-3-2012
10/2012/QÐ-UBND Quyết định 10/2012/QÐ-UBND Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-3-2012
190/QÐ-UBND Quyết định 190/QÐ-UBND V/v ban hành quy định tạm thời mức tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7-3-2012
08/2012/QÐ-UBND Quyết định 08/2012/QÐ-UBND Ban hành giá để tính lệ phí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-2-2012
07/2012/QÐ-UBND Quyết định 07/2012/QÐ-UBND Ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1-2-2012
05/2012/QÐ-UBND Quyết định 05/2012/QÐ-UBND Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum 17-1-2012
40/2011/QÐ-UBND Quyết định 40/2011/QÐ-UBND V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-12-2011
40/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 40/2011/NQ-HÐND Về bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-12-2011
30/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/2011/NQ-HÐND Về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-12-2011
32/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 32/2013/NQ-HÐND Về sửa đổi một phần Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 2 về thông qua Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2013
30/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 30/2013/NQ-HÐND Về ban hành phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2013
835/QÐ-UBND Quyết định 835/QÐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 24-10-2013
742/QÐ-UBND Quyết định 742/QÐ-UBND Phê duyệt Chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 4-10-2013
48/2013/QÐ-UBND Quyết định 48/2013/QÐ-UBND V/v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 14-11-2013
47/2013/QÐ-UBND Quyết định 47/2013/QÐ-UBND Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-11-2013
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.