Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
21/NQ-HÐND Nghị quyết 21/NQ-HÐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 4-8-2016
23/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 23/2016/NQ-HÐND Thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 4-8-2016
22/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2016/NQ-HÐND Về việc thông qua Đề án cải tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016-2020 4-8-2016
20/NQ-HÐND Nghị quyết 20/NQ-HÐND Về việc lùi thời gian thông qua Đề án quy hoạch lại các Làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) thành các địa điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số 4-8-2016
17/NQ-HÐND Nghị quyết 17/NQ-HÐND Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố 4-8-2016
19/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 19/2016/NQ-HÐND Thông qua Phương án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai 4-8-2016
18/2016/NQ-HÐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HÐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 4-8-2016
16/NQ-HÐND Nghị quyết số 16/NQ-HÐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng cuối năm 2016 4-8-2016
15/NQ-HÐND Nghị quyết 15/NQ-HÐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017 4-8-2016
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.