Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 01-04 Ngày ban hành:5-1-2018
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
19-12-2017 Quyết định 57/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 2
20-12-2017 Quyết định 58/2017/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 4
20-12-2017 Quyết định 59/2017/QĐ-UBND, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14
20-12-2017 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, V/v bổ sung giá đất vào bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015- 2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 99
21-12-2017 Quyết định 61/2017/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 104
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.